Spuszczel pospolity to jeden z najpowszechniej występujących i zarazem najgroźniejszy ze szkodników drewna występujących w Polsce. Spuszczel pospolity jest odporny na wysokie i niskie temperatury, dorasta do dużych rozmiarów w krótkim czasie, zazwyczaj szybko migruje po drewnie w budynku i doprowadza drewno do kompletnej degradacji.

Spuszczel pospolity zwalczanie - zniszczenia drewna przez spuszczela pospolitego

Samica spuszczela pospolitego składa zazwyczaj 150-200 jaj a bywa że i 400 jaj, zatem spuszczel potrafi się intensywnie rozwijać. Wszystkie te cechy sprawiają że zwalczanie spuszczela jest szybko podejmowane przez właścicieli obiektów którzy stają przed dylematem jaką metodę na zwalczanie spuszczela pospolitego wybrać.

Spuszczel pospolity

Zwalczanie spuszczela pospolitego metodą fumigacji w pewnych przypadkach jest koniecznością w pewnych racjonalnym wyborem właściciela obiektu. Tak czy inaczej fumigacja jest najskuteczniejszą i najwszechstronniejszą metodą na zwalczanie spuszczela pospolitego polegającą na zastosowaniu gazu do likwidacji szkodników w drewnie.

Zwalczanie spuszczela metodą fumigacji można podzielić na kilka etapów.

Pierwszy etap obejmuje przygotowanie obiektu do zabiegu według zaleceń wykonawcy. Co do zasady należy przede wszystkim zabrać przedmioty i urządzenia elektryczne i elektroniczne, zbudowane z miedzi i metali szlachetnych oraz zabrać rośliny. Ale są oczywiście indywidualne zalecenia dla danego obiektu np. w przypadku kościołów dotyczących naczyń liturgicznych, w przypadku muzeów ram obrazów, posągów, w przypadku nowych obiektów o dużych kubaturach serwerowni, itd.

Zwalczanie spuszczela pospolitego w pierwszym etapie obejmuje uszczelnienie obiektu gazoszczelną folią przy czym zakres uszczelnienia zależy od przyjętej technologii gazowania i może obejmować dach/poddasze, cały obiekt oraz elementy drewniane na zewnątrz takich jak słupy podporowe, mansardy, tarasy, ogrodzenia, zadaszenia, itp. Uszczelnienie obiektu obejmować może też doszczelnienie wewnętrzne.

Spuszczel pospolity zwalczanie – uszczelnienie dachu/poddasza domu

Kolejny etap w zwalczaniu spuszczela pospolitego obejmuj przygotowanie parametrów startowych do gazowania obiektu w tym przede wszystkim z uwzględnieniem temperatury i wilgotności, kubatury, ilości poziomów, kształtu obiektu i sposobu rozchodzenia się gazu po obiekcie i innych.

Trzecim etapem w zwalczaniu spuszczela pospolitego jest zagazowanie obiektu do którego wykorzystywany jest fosforowodór PH3. Gazowanie zawsze musi obejmować całe drewno na obiekcie. Aplikacja gazu wykonywana jest w oparciu o przygotowany uprzednio plan zagazowania i ustalone parametry startowe. Po zagazowania obiekt zostaje odpowiednio oznaczony a właściciel obiektu ponownie poinformowany o zakazie korzystania z obiektu aż do odwietrzenia obiektu.

Spuszczel pospolity zwalczanie – fumigacja domu drewnianego oraz tarasów drewnianych

W kolejnym etapie zwalczanie spuszczela pospolitego obejmuje w przypadku obiektów o odpowiednio dużych kubaturach monitorowanie procesu gazowania przez wykonywanie kontrolnych pomiarów stężenia gazu oraz odpowiednio odgazowań/odgazowań obiektu, tak by utrzymać stężenie gazu na odpowiednim poziomie zapewniającym skuteczność i bezpieczeństwo zabiegu. W przypadku bardzo dużych obiektów wykonuje się nawet powyżej 500 kontrolnych pomiarów.

Spuszczel pospolity zwalczanie – gazowanie obiektu o dużej kubaturze
(kontrolne pomiary stężenia gazu)

Ostatni etap w zwalczaniu spuszczela pospolitego to odwietrzenie obiektu które obejmuje zdjęcie folii gazoszczelnych, kontrolne pomiary końcowe na obecność gazu wykonywane do uzyskania stanu zero gazu oraz ozonowanie obiektu które albo ma na celu odświeżenie obiektu albo eliminację ewentualnych pozostałości chemicznych (tu obiekty o dużych kubaturach).

Fumigacja domu czy innego obiektu to zabieg na zwalczanie spuszczela pospolitego i innych szkodników drewna który przeprowadza się w ciepłych miesiącach co do zasady w okresie maj – październik. W przypadku całych obiektów drewnianych zalecony jest okres czerwiec – sierpień.