Spuszczel pospolity zwalczanie


Fumigacja inaczej gazowanie domu

Fumigacja inaczej gazowanie domu jest najwszechstronniejszą i najskuteczniejszą metodą na zwalczania spuszczela pospolitego w domu lub więźbie dachowej.


Żel na spuszczela, preparat na spuszczela

Żel na spuszczela to popularne określenie na preparat na spuszczela xilix gel. Preparat na spuszczela xilix to jeden z głównych sposobów na zwalczanie spuszczela zwany impregnacją owadobójczą.


  Gaz na spuszczela - fosforowodór PH3

Fumigacja domu wiąże się z zastosowaniem fosforowodoru PH3 - często nazywanego jako gaz na spuszczela (lub gaz na korniki). Użyty gaz na spuszczela likwiduje każde stadium rozwoju spuszczela pospolitego.

Zwalczanie szkodnika drewna

Spuszczel pospolity zwalczanie, fotografie powyżej – wykonane przez techników w czasie analizy więźby dachowej przeprowadzanej w celu identyfikacji spuszczela pospolitego i dobrania metody na zwalczanie spuszczela oraz po wykonanej fumigacji czyli gazowaniu spuszczela. Na zdjęciach spuszczel pospolity samica na odeskowaniu więźby dachowej oraz spuszczele po zakończonym zabiegu fumigacji inaczej gazowaniu spuszczela czyli gazowaniu domu.

Zobacz więcej zdjęć spuszczela pospolitego »

Spuszczel pospolity zwalczanie – dobór metody

Spuszczel pospolity zwalczanie, którego wymaga zastosowanie profesjonalnych metod przez doświadczonych fachowców, jest najgroźniejszym szkodnikiem drewna użytkowego. Właściwe dobranie metody jest podstawą do przeprowadzenia skutecznego zwalczania spuszczela pospolitego. Generalnie najczęściej stosowane metody na zwalczanie spuszczela to fumigacja inaczej gazowanie spuszczela przy użyciu fosforowodoru PH3, impregnacja owadobójcza przez zastosowanie żelu na spuszczela, preparatów na spuszczela oraz gazowanie spuszczela przy użyciu azotu tzw. metoda Veloxy.

Poszczególne metody różnią się poziomem skuteczności w zwalczaniu spuszczela oraz czynnikami, parametrami od których zależy użycie danej metody.

Każdorazowo wybór odpowiedniego sposobu na zwalczanie spuszczela pospolitego poprzedza odpowiednia analiza obiektu. W ramach tej analizy bierze się pod uwagę szereg czynników z których najważniejsze to zakres porażenia drewna przez spuszczela, dostępność materiału drewnianego na obiekcie, wielkość i kubatura obiektu oraz pokrycie drewna powłokami.

Spuszczel pospolity zwalczanie – gazowanie spuszczela fosforowodorem

Fumigacja inaczej gazowanie spuszczela przy użyciu fosforowodoru PH3 jest najwszechstronniejszym i najskuteczniejszym sposobem na zwalczanie spuszczela pospolitego w przypadku obiektów o większych kubaturach – domy i bardzo dużych kubaturach – kościoły, zakłady produkcyjne, hotele, pałace, itp.

Gazowanie spuszczela cena

Cena gazowania spuszczela fosforowodorem PH3 jest ustalana indywidualnie dla każdego obiektu. Podstawowe parametry to wielkość obiektu oraz konieczność wykonywania kontrolnych pomiarów stężenia gazu i dogazowań obiektu – obligatoryjnych powyżej określonej kubatury obiektu. Dodatkowo cena gazowania spuszczela jest zależna od zakresu doszczelnienia, konieczności użycia podnośników i poziomu porażenia. Wpływ na cenę gazownia spuszczela ma także okres w jakim przeprowadza się zabieg, w tym parametry startowe dla rozpoczęcia wykonywania fumigacji.

Cena gazowania spuszczela zależy także od rodzaju oraz ilości użytego fosforowodoru oraz zakresu prac po stronie specjalistów niezbędnych do przygotowania obiektu do zagazowania.

Spuszczel pospolity zwalczanie – czas trwania gazowania spuszczela

W sytuacji gdy spuszczel pospolity zwalczany jest metodą fumigacji inaczej gazowania przy użyciu fosforowodoru PH3 zabieg trwa w przypadku domów zazwyczaj między 8 a 12 dni. W przypadku gdy gazowanie spuszczela przeprowadzane jest na obiektach o dużych kubaturach jak np. kościoły, hotele, muzea czas trwania zabiegu wynosi zazwyczaj od 14 do 24 dni.

Spuszczel pospolity zwalczanie – zakres prac przy gazowaniu spuszczela

Spuszczel zwalczanie metodą gazowania obejmuje kilka etapów. Najpierw obiekt zostaje uszczelniony folią gazoszczelną na zewnątrz i w środku. Folia gazoszczelna jest zakładana na cały dach, a w przypadku drewna przyległego tarasów również na całe drewno na zewnątrz zostaje zafoliowane.

Następnie po ustaleniu parametrów startowych wykonywane jest zagazowanie obiektu przy użyciu fosforowodoru PH3. Sposób doszczelnienia i technologia zagazowania jest warunkiem skuteczności zabiegu fumigacji. Obiekt zgodnie z przepisami zostaje oznaczony informacjami ostrzegawczymi.

Następnie obiekt zostaje przekazany na czas karencji w trakcie którego na terenie obiektu nie mogą przebywać ludzie ani zwierzęta. W trakcie okresu karencji w zależności od rodzaju obiektu i przyjętej technologii gazowania wykonywane są kontrolne pomiary stężenia gazu i dogazowania obiektu. Ilość i zakres pomiarów jest różnorodny - w przypadku niektórych kościołów firma Drevpol wykonuje ponad 500 pomiarów kontrolnych.

Po zakończonym okresie karencji zdejmuje się uszczelnienia oraz odwietrza obiekt. W trakcie odwietrzania przeprowadza się kontrolne końcowe pomiary stężenia gazu oraz wykonuje się ozonowanie. Ozon ma właściwości odświeżające i wiąże ewentualne pozostałości chemiczne. Następnie w pełni bezpieczny obiekt zostaje przekazany do użytkowania.

W przypadku niektórych obiektów po zakończonym gazowaniu spuszczela przeprowadza się na impregnację dostępnego drewna w celu zabezpieczenia drewna przed ewentualnym ponownym atakiem spuszczela pospolitego.

Spuszczel pospolity zwalczanie – zalety gazowania spuszczela fosforowodorem

Gazowanie spuszczela fosforowodorem PH3 jest metodą która zapewnia, że spuszczel pospolity zwalczanie zostaje w każdym stadium rozwoju a więc jaja, larwy, poczwarki i dorosłe owady. Gazowanie spuszczela pospolitego można zastosować do każdego rodzaju drewna – liściastego i iglastego, starego, zabytkowego i nowego. Zabieg gazowanie spuszczela jest przeprowadzany przy temperaturze, która w strefie gazowania nie powinna spadać poniżej 10 stopni Celsjusza, ale możliwe jest wykonanie fumigacji przy niższej temperaturze i wówczas konieczne jest dokonywanie kontrolnych elektrochemicznych pomiarów stężenia gazu.

Gazowanie spuszczela jest metodą która jako jedyna zapewnia skuteczne zwalczanie spuszczela pospolitego gdy mamy obiekt o dużej kubaturze i drewno jest niedostępne z uwagi na to że jest zabudowane lub pokryte powłokami typu lakier, lakierobejca, lazura czy farba.

Gazowanie spuszczela jest metodą zalecaną w przypadku bardzo silnego porażenia drewna przez spuszczela pospolitego oraz gdy na obiekcie znajduje drewno o bardzo dużych przekrojach.

Spuszczel pospolity zwalczanie – żel na spuszczela

Zwalczanie spuszczela pospolitego przez zastosowanie żelu na spuszczela czy preparatu na spuszczela jest jednym z najpopularniejszych sposobów na zwalczanie spuszczele. Popularne określenie żel na spuszczela oznacza preparat na spuszczela o nazwie xilix gel. Obecnie to chyba najpopularniejszy preparat na spuszczela z uwagi na swoje właściwości. Żel na spuszczela jest głęboko wnikliwy i ma właściwości tiksotropowe. Dodatkowo żel na spuszczela nie zmienia koloru drewna oraz nie odbarwia drewna.

W praktyce preparat na spuszczela taki jak xiix gel wymaga użycia profesjonalnego sprzętu oraz sporej fachowej wiedzy i doświadczenia. W zaleceniach producenta żelu na spuszczela jest wskazanie że jest on przeznaczony do użytku profesjonalnego. Wynika to za faktu że dosyć łatwo jest źle zastosować preparat na spuszczela xilix gel i rodzi to negatywne konsekwencje.


Preparat na spuszczela – impregnacja więźby dachowej

Preparat na spuszczela xilix gel aplikowany jest warstwami głównie metodą natryskową z uwago na wnikliwość i tiksotropowe właściwości. Żel na spuszczela xilix jest czasami aplikowany przez nawierty w drewnie i nastrzykiwanie, ale każdorazowo decyzję co do zakresu stosowania podejmuje technik prowadzący zabieg po wcześniej wykonanej analizie drewna na obiekcie.

W zasadzie zawsze wykonuje się analizę drewna przed zastosowaniem żelu na spuszczela xilix na danym obiekcie. Wynika to z faktu, że przed aplikacją preparatu na spuszczela trzeba określić zakres prac wiązanych z czyszczeniem i szlifowaniem drewna z warstw wierzchnich lub warstw drewna zniszczonych przez spuszczele.

Wymaganie odpowiedniego przygotowanie drewna dotyczy wszystkich preparatów na spuszczela. Prawie każdy środek na spuszczele w Polsce zawiera permetrynę jako substancję biobójczą. Nie oznacza to jednak taką samą wnikliwość w drewno gdyż różnice pomiędzy poszczególnymi środkami na spuszczele wynoszą nawet ponad 10cm.

Spuszczel pospolity zwalczanie – preparat na spuszczela

Dodatkowo środek na spuszczele xilix gel można stosować jako preparat na spuszczela który ma szkodnika zlikwidować albo jako preparat impregnujący drewno czyli powierzchniowo zabezpieczający przed atakiem spuszczel często stosowany po wykonanej fumigacji inaczej gazowaniu spuszczela. Odpowiedni inaczej następuje dawkowanie i aplikacja preparatu na spuszczela.

Czas trwania zabiegu przy użyciu żelu na spuszczela zależy od kilku czynników jak chociażby wielkość obiektu i ilość oraz stan drewna. Zazwyczaj jednak w przypadku domów zabieg trwa 1-3 dni, zaś w przypadku obiektów o większych kubaturach 3-10 dni.


Żel na spuszczela – impregnacja więźby dachowej

Żel na spuszczela podobnie jak i inne preparaty na spuszczela w zasadzie można stosować na drewno nowe i stare, w tym zabytkowe, a także na drewno iglaste i liściaste. W przypadku preparatu na spuszczela xilix gel technologia aplikacji ulega pewnej modyfikacji i dłuższy jest czas karencji po zabiegu. Standardowy okres karencji w przypadku zastosowania żelu na spuszczela xilix wynosi 72 godz.

W praktyce środek na spuszczele ma zastosowanie zazwyczaj w przypadku gdy mieszkańcy nie mogą opuścić obiektu co jest z kolei standardowym wymogiem fumigacji. Ograniczeniem z kolei w zastosowaniu preparatu na spuszczela xilix gel i innych preparatów jest brak dostępności do zabudowanego drewna co uniemożliwia działanie zgodnie ze sztuką w przypadku zwalczania spuszczela tj. przeprowadzenia zabiegu na całe drewno, które jest na danym obiekcie.

Bez względu na to jaki środek na spuszczele stosujemy jest to metoda mniej skuteczna niż metoda gazowania.

Spuszczel pospolity zwalczanie – gazowanie spuszczela azotem

Zwalczanie spuszczela pospolitego metodą veloxy ma małe zastosowanie w praktyce ale jest to metoda nowoczesna i niezwykle skuteczna. Zwalczanie spuszczela tą metodą polega na zapakowaniu niedużych przedmiotów czy elementów drewnianych do specjalnej gazoszczelnej folii a następnie wypompowanie z niej tlenu i zastąpienia go azotem. Zwalczanie spuszczela azotem metodą veloxy ma tę zaletę że jest on bezpieczny dla wrażliwych powłok na drewnie a dodatkowo urządzenie veloxy w przeciwieństwie do innych mniej klasowych urządzeń jak np. air micro pozwalana na utrzymanie stałej wilgotności w gazowanej przestrzeni.

Zwalczanie spuszczela pospolitego metodą veloxy trwa około 4 tygodni. Zabieg musi odbywać się w temperaturze minimum 15 stopni Celsjusza.

Spuszczel pospolity zwalczanie – mikrofale

Metoda mikrofal polega na wygrzewaniu drewna do bardzo wysokich temperatur i jest skuteczną metodą na zwalczanie spuszczela w odniesieniu do małych przedmiotów czy też elementów wyposażenia. W przypadku więźby dachowej czy drewna konstrukcyjnego w domach czy obiektach o dużych kubaturach zastosowanie mikrofal na zwalczanie spuszczela jest albo nieporównywalnie mniej efektywne w porównaniu do metody gazowania lub zastosowaniu środków na spuszczele lub w ogóle nie może nieć zastosowania na przykład z uwagi na brak dostępu do drewna zabudowanego lub pokrytego powłokami.

Generalnie zwalczanie spuszczela metodą mikrofal ma bardzo ograniczone zastosowanie w praktyce.

Domowe sposoby na spuszczela

Domowe sposoby na spuszczela zazwyczaj polegają na zastosowaniu różnych preparatów przez właściciela obiektu. Stosowanie różnych preparatów – zazwyczaj o niskiej wnikliwości i małej skuteczności działania - nawet jeśli przy okazji zafoliuje się drewno nie przynoszą efektów gdyż bardzo słabo wnikają w drewno i nie mają odpowiedniej „mocy rażenia” szkodników drewna. Niekiedy właściciel wykonują nieprofesjonalne otwory w drewnie co niestety osłabia strukturę drewno a nie przynosi efektu w postaci skutecznej likwidacji spuszczela.

Zdarza się że w domowych sposobach na spuszczela w asortymencie zastosowanych rozwiązań znalazło się wygrzewanie drewna …. suszarką do włosów oraz niekiedy wygrzewaczami ale tu uzyskane temperatury są zbyt niskie.

Zastosowania jako domowego sposobu na spuszczela nafty, czy terpentyrny również nie jest skuteczne, w praktyce nawet najsilniejsze preparaty wycofane w UE jako zbyt mało ekologiczne jak np. xylamit nie radziły sobie ze spuszczelem pospolity, który rozwijał się w drewnie pomimo zastosowania tego preparatu.

Właściciele domów często niewiedzą że skuteczne zwalczanie spuszczela pospolitego czy innych szkodników będzie miało miejsce tylko w tedy gdy zabieg obejmie – z uwagi na rozwój biologiczny spuszczela i szkodników drewna - całe drewno na danym obiekcie.

Podsumowując domowe sposoby na spuszczela nie są skutecznie i nie przynoszą oczekiwanych efektów w postaci likwidacji spuszczela pospolitego czy innych szkodników drewna.

Spuszczel pospolity zwalczanie - opinie

Gdy odkryłem że w 2 letniej więźbie mam spuszczela pospolitego zdenerwowany zgłosiłem to do wykonawcy więźby oraz rozpocząłem przeszukiwanie internetu po hasłami spuszczel zwalczanie i spuszczel pospolity zwalczanie i podobne. Dowiedziałem się z internetu jak niebezpiecznym szkodnikiem są spuszczel zwalczanie których najlepiej wykonać przez fumigację domu i na moje szczęście natrafiłem na firmę Drevpol. Drevpol profesjonalnie wyjaśnił mi całość problemów gdy jest w domu spuszczel zwalczanie w możliwych konfiguracjach i dodatkowo na moją prośbę podjął rozmowy i wszystko to wytłumaczył wykonawcy, który po tej rozmowie z Drepvol zadeklarował zapłatę za cały zabieg gazowania spuszczela. Gazowanie domu trwało 10 dni. Profesjonalnie uszczelniono i zagazowano dom, po 9 dniach odwietrzono i wyozonowano. Jestem mega zadowolony że trafiłem na Drevpol bo mam profesjonalnie wykonane gazowanie spuszczela w domu plus dzięki nim także zwrot kosztów.

Patryk (Poznań okolice)

W związku z tym ze 4 lata temu odkryłem spuszczela pospolitego i analizowałem jak pozbyć się spuszczela. Kupowałem jeden środek na spuszczele za drugim i wszystkie stosowałem zgodnie z zaleceniami producenta. Żaden preparat na spuszczela nie pomógł. Dopiero jak natrafiłem na firmę Drevpol dowiedziałem dlaczego żaden preparat na spuszczela nie zadziałał. Miałem w zdecydowanej większości zabudowane drewno i nie byłem w stanie zlikwidować preparatami wszystkich szkodników. Po analizie zleciłem wykonanie gazowania spuszczela – gazowania domu. Prace zostały przez Drevpol wykonane nienagannie, punktualnie, i co najważniejsze skutecznie. Polecam firmę Drevpol.

Marek (Legionowo okolice)

Mam rozbudowany dom murowany z bardzo dużą ilością drewna w tym bardzo dużymi tarasami. Z dosyć dużym zdziwieniem zauważyłem że mam otwory w drewnie i mączkę w drewnie w nowszych częściach domu. Złapałem też chrząszcza którego zdjęcia zidentyfikowałem jako spuszczela pospolitego pod hasłem spuszczel zwalczanie. Również analiza Drevpol potwierdziła że to spuszczel pospolity. Po przeprowadzonych z Drevpol konsultacjach zdecydowałem że zrobimy gazowanie spuszczela w domu. Przy kubaturze mojego domu i ilości drewna żadna inna metoda na to jak pozbyć się spuszczela nie wydała się sensowna. Firmę Drevpol oceniam bardzo pozytywnie. Całość prac wykonana została tak jak to było wcześniej ze mną ustalone, terminowo i starannie. Zabieg trwał 14 dni i w jego trakcie technicy Drevpol wykonywali kontrolne pomiary stężeń i dogazowywali dom oraz zewnętrzne tarasy. Całość prac przy gazowaniu spuszczela zakończyło się odwietrzeniem i ozonowaniem. Polecam Drevpol za profesjonalizm, fachowość i skuteczność oraz nadmienię że w zakresie przekazywania informacji dla ludzi którzy są laikami mogą być wzorem.

Bogdan (Konstantynów Łódzki okolice)

Po tym jak zauważyłem na dachu ślady robaków w drewnie – otwory i mączkę i takie kanały w drewnie to w internecie sprawdziłem zdjęcia że to spuszczel. Zacząłem wyszukiwać informacje jakie są domowy sposoby na spuszczela i po kolei stosowałem. Najpierw jakiś preparat do szkodników z marketu wymagał nawiercania i wstrzykiwania i ofoliowania drewna na 2 tygodnie. Nie zadziałało. Kolejnym domowym sposobem na spuszczela miała być nafta. Pośmierdziało ale niezadziałało. Potem wybrałem następny preparat któ®y kolega z tartaku polecił mi i ten to dopiero śmierdział ale nie podziałał. W końcu jak się zaczęło pojawiać coraz więcj otworów w drewnie to zaniechałem te domowe sposoby na spuszczela a trwało to prawie 3 lata i zamówiłem w DREVPOL fumigację. Doczytałem w międzyczasie że to najskuteczniejsza metoda na zwalczanie spuszczela. Było z tym zawracanie głowy bo zabieg trwał 12 dni i trzeba się było wyprowadzić, wynieść rzeczty elektryczne z poddasza ale efekt sto procent i mam w końcu spokój. Polecam DREVPOL za skuteczność i za fachowość widać ze mają ogromne doświadczenie.

Robert (Zgierz i okolice)

Jestem stolarzem więc wydawało mi się że jak odkryłem spuszczela pospolitego w więźbie dachowej to że sobie sma poradzę bo zastosuję jakieś domowe sposoby na spuszczela. Zacząłem mechanicznie zeszlifowywać drewno ale to jest dobre na jakiś czas a nie na stałe bo otwory robione przez spuszczela powstawały co sezon w różnych miejscach. Potem wyczytałem że jako domowe sposoby na spuszczela ludzi stosują terpentynę, więc smarowałem drewno terpentyną a potem preparatami do drewna ale działały tylko na krótki czas i ciągle były nowe otwory i słyszalne skrobanie w drewnie latem. Ostatecznie jak zastosowałem ze 3 preparaty to dąłem sobie na wstrzymanie z tymi domowymi sposobami na spuszczela tylko zwróciłem się do firm fahcowych. Po kilku rozmowach natrafiłem na DREVPOL i od razu wiedziałem że człowiek zna się na drewnie i że mi fachowo pomoże. Przede wszystkim czego nikt nie pisze i mienie powiedziano, to tu wyjaśniono że domowe sposoby na spuszczela nie zadziałają jak mam drewno zabudowane bo trzeba działać na całe drewno bo nie wiadomo gdzie szkodniki jaja poskładały w poprzednich latach. Zatem od razu wyjaśniło się że trzeba robić fumigację. Po rozmowie od razu zleciłem to DREVPOL i zarezerwowałem termin bo miałem już dosyć tego spuszczela. Zabieg trwał 8 dni. Jestem bardzo zadowolony bo na każdym etapie prac czy to zafoliowanie, gazowanie czy odwietrzenie było wszystko z dużą wprawą i solidnie robione. Zabieg był profesjonalny i skutecznie zlikwidował robala.

Marcin (Olsztyn okolice)

Spuszczel pospolity zwalczanie – pytania i odpowiedzi

Czy istnieją biologiczne metody na zwalczanie spuszczela pospolitego ?

Nie ma opracowanych i sprawdzonych biologicznych metod na zwalczanie spuszczela pospolitego. Istnieją natomiast stworzenia które są naturalnymi biologicznymi wrogami spuszczela które zjadają larwy spuszczela jak np. pasterek domowy.

Czy fumigacja inaczej gazowanie jest w 100% skutecznym zabiegiem?

Profesjonalnie przeprowadzony zabieg gazowania spuszczela jest zabiegiem skutecznym w 100%.

Na podstawie jakich kryteriów ustalana jest metoda na zwalczanie spuszczela pospolitego?

Dobranie odpowiedniej metody na zwalczanie spuszczela pospolitego jest zależne od wielu czynników w tym od wielkości i kubatury obiektu porażonego przez spuszczela, zakresu porażenia i miejsca porażenia drewna, zakresu dostęu do drewna, pokrycia drewna powłokami, i innych.

Czy istnieją domowe sposoby na zwalczanie spuszczela pospolitego i czy są skuteczne?

Właściciele domów i obiektów porażonych przez spuszczela pospolitego próbują we własnym zakresie zwalczać spuszczela tzw. domowymi sposobami, z doświadczenia wynika że metody domowe są nieskuteczne.