Spuszczel larwa


Spuszczel larwa - wylęganie

Spuszczele składają od 100 do 500 jaj. Czas trwania wylęgu larw spuszczela z jaj złożonych przez samicę spuszczela wynosi około 5-15 dni.


Larwa spuszczela atakuje głównie nowe drewno

Spuszczel larwa atakuje przeważnie drewno nowe, kilku lub kilkunastoletnie. Larwy spuszczela potrafią także żerować w drewnie kilkusetletnim.


  Spuszczel pospolity larwa - rozmiary, długość

Spuszczel pospolity larwa dorasta do dużych rozmiarów i osiąga do 30mm długości. Odgłosy w drewnie świadczą o tym , że spuszczel pospolity larwa zjada drewno.

Larwa spuszczela – zdjęcia

Spuszczel pospolity larwa, fotografie powyżej – zrobione przez techników w trakcie analizy domów w związku ze zgłoszonymi informacjami o zasiedleniu drewna przez larwy spuszczela. Na zdjęciach lary spuszczela w trakcie żerowania w drewnie konstrukcyjnym (krokwie) wewnątrz domu oraz spuszczel larwa znaleziona w tracie przeglądu obok wiaty drewnianej przy domu jeszcze na etapie budowy domu.

Zobacz więcej zdjęć spuszczela pospolitego »

Spuszczel pospolity rozwój

Cykl rozwojowy spuszczela obejmuje kolejne stadia od jaj przez larwy i poczwarki po stadium dorosłej postaci - chrząszcza. Zaobserwowano że w warunkach sprzyjających rozwój spuszczela pospolitego trwa cały rok. Jednak spuszczel rozmnaża się przede wszystkim w ciepłych miesiącach w okresie czerwiec-sierpień. Samica spuszczela pospolitego składa wówczas około 150-200 jaj. Ale w warunkach bardzo sprzyjających liczba jaj składanych przez jedną samicę spuszczela może sięgnąć 500.

Spuszczele samice składają jaja zarówno w szczelinach i zadziorach w drewnie osłoniętym, jak i na drewnie nieosłoniętym jak słupy podporowe tarasów drewnianych na zewnątrz domu. Samica spuszczela składając jaja częściowo kieruje się feromonami larw przy wyborze miejsca ich złożenia.

Spuszczel larwa

Czas trwania wylęgu larw spuszczela z jaj złożonych przez samicę spuszczela wynosi około 5-15 dni. Po wylęgu larwa spuszczela wgryza się w drewno rozpoczynając kolejny etap niszczenia drewna. Larwa spuszczela żyją w drewnie od 1 do kilku lat ale zazwyczaj okres ten wynosi 1-2 lata. Spuszczel larwa drąży w drewnie korytarze o szerokości około 2 – 8mm. Spuszczel larwa pozostawia w kanałach odchody i mączką drzewną.

Larwa spuszczela dorasta do dużych rozmiarów i osiąga do 30mm długości. Ciało larwy spuszczela jest walcowate i składa się z pierścieni. Spuszczel larwa ma barwę białą, białokremową.

Larwa spuszczela – rodzaj atakowanego drewna

Larwa spuszczela żeruje głównie w części bielastej drewna ale stwierdzone są przypadki żerowania przez larwę spuszczela w tzw. twardzielu drewna.

Spuszczel pospolity larwa żeruje głównie w drewnie sosnowym, w następnej kolejności w innym drewnie iglastym. Wielokrotnie w praktyce technicy Drevpol spotykali larwy spuszczela w drewnie liściastym, w tym przypadku jednak większość sytuacji dotyczyła żerowania larw spuszczela w drewnie konstrukcyjnym więźby dachowej.

Spuszczel pospolity larwa atakuje przeważnie drewno świeże kilku lub kilkunastoletnie. Do takiego drewna wabi go zapach świeżego drewna. Wielokrotnie w praktyce technicy Drevpol stwierdzali porażenia przez larwy spuszczela drewna które miało od 100 do 250 lat.

Larwa spuszczela żeruje głównie w drewnie suchym i często w miejscach nasłonecznionych lub ciepłych. W przeciwieństwie do kołatka domowego spuszczel larwa raczej unika drewna zawilgoconego, chociaż zdarzały się w praktyce że spuszczel pospolity lara zasiedlał drewno zawilgocone.

Spuszczel pospolity odgłos

W trakcie żerowania w drewnie larwa spuszczela pospolitego emituje odgłos określany często jako skrobanie lub chrobotanie w drewnie. Prze niektóre osoby odgłos larwy spuszczela pospolitego jest odbierany jako kołatanie w drewnie stąd często zamiast larwy spuszczela podejrzany o niszczenie drewna jest larwa kołatka domowego. Odgłos spuszczel pospolitego larwy wynika z intensywnego żerowania w drewnie i przypada głównie na najcieplejsze miesiące w roku.

Spuszczel larwa – skutki żerowania

Spuszczel larwa żerując w drewnie systematycznie niszczy drewno. Żerowanie larwy spuszczela pospolitego przez dłuższy okres czasu prowadzi do zamiany drewna w mączkę drzewną i kompletnej degradacji drewna. Spuszczel pospolity jest najgroźniejszym szkodnikiem drewna przetworzonego.

Spuszczel larwa – pytania i odpowiedzi

Czy spuszczel larwa uszkadza drewno?

Larwa spuszczela zjada drewno i drąży kanały w drewnie. W efekcie swojego działania spuszczel larwa doprowadza drewno do zupełnego zniszczenia.

Czy larwa spuszczela żeruje tylko latem?

Spuszczel pospolity larwa żeruje głownie latem ale gdy ma sprzyjające warunki larwa spuszczela żeruje w drewnie cały rok.

Czy larwa spuszczela jest groźna dla człowieka?

Spuszczel larwa nie jest w sposób bezpośredni groźna dla człowieka. Larwa spuszczela żyje w drewnie i nie gryzie ani nie atakuje człowieka.

Jak duża może być larwa spuszczela?

Larwa spuszczela może osiągnąć 30mm długości.

Czy larwa spuszczela pospolitego jest większa niż larwa kołatka domowego?

Tak, larwa spuszczela (max 30mm długości) jest większa niż larwa kołatka (max 4mm długości)