Spuszczel pospolity - zdjęcia larwy i chrząszcza

Spuszczel pospolity - uszkodzenia drewna - zdjęcia