Spuszczel pospolity zwalczanie fumigacja domu Płock okolice – lipiec 2021r.

Właściciel domu zauważył otwory w drewnie i kupki mączki drzewnej.

W internecie znalazł informacje, że takie otwory i mączkę pozostawia żerujący spuszczel pospolity.

Sprawdzając stan krokwi zauważył zniszczenia w drewnie oraz larwy spuszczela pospolitego. Właściciel zwrócił się do DREVPOL o potwierdzenie obecności spuszczela w drewnie i wskazanie najlepszej metody na zwalczanie spuszczela.

Po wykonanej wizji obiektu oraz analizie technicy potwierdzili obecność spuszczela pospolitego i wskazali fumigację domu jako najskuteczniejszą oraz z uwagi na brak dostępu do całego drewna jedyną metodę na skuteczne zwalczanie spuszczela. Zabieg fumigacji domu trwał 9 dni. Po odpowiednim przygotowaniu domu przeprowadzono uszczelnienie i zagazowanie, a o okresie karencji dom odwietrzono, wykonano końcowe pomiary stężenia i wyozonowano. Zabieg fumigacji domu skutecznie zlikwidował spuszczela pospolitego w całej kubaturze obiektu.