Spuszczel zwalczanie fumigacja domu w okolicach Gdańska – czerwiec 2021r

Właściciele domu podejrzewali że mają spuszczela pospolitego w więźbie dachowej domu oraz garażu.

Zauważyli objawy charakterystyczne dla żerowania spuszczela – owalne otwory oraz wysypującą się miałką mączkę. Dodatkowo znaleźli 2cm larwy spuszczela oraz spuszczela pospolitego w dorosłej postaci.

Firma DREVPOL przeprowadziła na zlecenie właścicieli analizę obiektu oraz szkodnika. Potwierdzono obecność spuszczela pospolitego i jako najlepszą metodę na zwalczanie spuszczela zalecono wykonanie fumigacji domu.

Właściciele potwierdzili zlecenie fumigacji domu. Zabieg trwał 12 dni i obejmował uszczelnienie i zgazowanie domu, następnie pomiary w trakcie gazowania i dogazowanie obiektu, oraz ostatecznie pomiary końcowe, odwietrzenie i ozonowanie. Spuszczel pospolity został skutecznie zlikwidowany.