Spuszczel pospolity zwalczanie fumigacja domu Płock okolice – lipiec 2021r.

Właściciel domu zauważył otwory w drewnie i kupki mączki drzewnej.

W internecie znalazł informacje, że takie otwory i mączkę pozostawia żerujący spuszczel pospolity.

Sprawdzając stan krokwi zauważył zniszczenia w drewnie oraz larwy spuszczela pospolitego. Właściciel zwrócił się do DREVPOL o potwierdzenie obecności spuszczela w drewnie i wskazanie najlepszej metody na zwalczanie spuszczela.

Po wykonanej wizji obiektu oraz analizie technicy potwierdzili obecność spuszczela pospolitego i wskazali fumigację domu jako najskuteczniejszą oraz z uwagi na brak dostępu do całego drewna jedyną metodę na skuteczne zwalczanie spuszczela. Zabieg fumigacji domu trwał 9 dni. Po odpowiednim przygotowaniu domu przeprowadzono uszczelnienie i zagazowanie, a o okresie karencji dom odwietrzono, wykonano końcowe pomiary stężenia i wyozonowano. Zabieg fumigacji domu skutecznie zlikwidował spuszczela pospolitego w całej kubaturze obiektu.

Spuszczel zwalczanie fumigacja domu w okolicach Gdańska – czerwiec 2021r

Właściciele domu podejrzewali że mają spuszczela pospolitego w więźbie dachowej domu oraz garażu.

Zauważyli objawy charakterystyczne dla żerowania spuszczela – owalne otwory oraz wysypującą się miałką mączkę. Dodatkowo znaleźli 2cm larwy spuszczela oraz spuszczela pospolitego w dorosłej postaci.

Firma DREVPOL przeprowadziła na zlecenie właścicieli analizę obiektu oraz szkodnika. Potwierdzono obecność spuszczela pospolitego i jako najlepszą metodę na zwalczanie spuszczela zalecono wykonanie fumigacji domu.

Właściciele potwierdzili zlecenie fumigacji domu. Zabieg trwał 12 dni i obejmował uszczelnienie i zgazowanie domu, następnie pomiary w trakcie gazowania i dogazowanie obiektu, oraz ostatecznie pomiary końcowe, odwietrzenie i ozonowanie. Spuszczel pospolity został skutecznie zlikwidowany.