Spuszczel pospolity zwalczanie fumigacja domu Płock okolice – lipiec 2021r.

Właściciel domu zauważył otwory w drewnie i kupki mączki drzewnej. Zaniepokojony możliwą obecnością robaków w drewnie zaczął zbierać dostępne dane na ten temat. W internecie znalazł informacje, że takie otwory i mączkę pozostawia żerujący spuszczel pospolity ale także inne szkodniki drewna.

Sprawdzając stan krokwi zauważył zniszczenia w drewnie charakterystyczne dla spuszczela czyli otwory owalne oraz wydrążone korytarze a także larwy spuszczela pospolitego. Właściciel zwrócił się do DREVPOL o potwierdzenie obecności spuszczela w drewnie i wskazanie najlepszej metody na zwalczanie spuszczela.

Właściciel samodzielnie weryfikował istniejące metody na zwalczanie szkodników drewna w domu w tym mikrofale, preparaty i fumigację domu. Miał świadomość że mikrofale mają zastosowanie do małych obiektów (stół, ramy obrazów, przedmioty z drewna) a w przypadku preparatów, że potrzebny jest pełny dostęp do drewna (nie może być zabudowy drewna) oraz że najwszechstronniejszą metodą jest fumigacja domu. Fumigacja domu bowiem pozwala na zwalczanie szkodników w drewnie zabudowanym płytami k-g, płytami osb czy boazerią. Fumigacja domu pozwala na zwalczanie szkodników w drewnie zabudowanym podbitkami na zewnątrz domu.

Po wykonanej wizji obiektu oraz analizie technicy potwierdzili obecność spuszczela pospolitego i wskazali fumigację domu jako najskuteczniejszą oraz z uwagi na brak dostępu do całego drewna jedyną metodę na skuteczne zwalczanie spuszczela.

Podkreślili że fumigacja domu pozwala na zwalczanie wszystkich gatunków szkodników drewna (czego nie zapewniają preparaty) – a w domu odkryto ślady żerowania jeszcze innych szkodników niż spuszczel – oraz każdego stadium rozwoju (jaja, larwy, poczwarki, dorosłe chrząszcze). Z uwagi na obawy właściciela, który miał drewno różnego gatunku potwierdzono, że fumigacja domu pozwala na skuteczne działania na każdym gatunku drewna.

Przed przeprowadzeniem zabiegu fumigacji domu obiekt został przez właściciela przygotowany zgodnie z zaleceniami techników DREVPOL (przed fumigacją należy ze strefy gazowania wynieść wskazane przedmioty i sprzęt elektroniczny oraz elektryczny, rośliny i inne specyficzne wyposażenie).

Zabieg fumigacji domu trwał 9 dni. W całym okresie gazowania domu na obiekcie nie mogło być zgodnie z przepisami ani ludzi ani zwierząt.

Po odpowiednim przygotowaniu domu w ramach fumigacji domu przeprowadzono uszczelnienie gazoszczelnymi foliami na zewnątrz i w środku domu. Następnie fumigacji domu obejmowała przygotowanie parametrów startowych do zagazowania i zagazowanie fosforowodorem PH3. Dom został oznaczony zgodnie z przepisami i pozostawał w stanie zagazowania na okres wymagany dla danego obiektu. Na koniec fumigacji domu dokonano odwietrzenia, w tym zdjęto gazoszczelne folie, wykonano końcowe pomiary stężenia na obecność gazu w całym obiekcie oraz wykonano ozonowanie całego domu. Po pełnym odwietrzeniu domuy zakończono proces fumigacji domu i obiekt przekazano właścicielowi do użytkowania.

Zabieg fumigacji domu skutecznie zlikwidował spuszczela pospolitego w całej kubaturze obiektu.

Spuszczel zwalczanie fumigacja domu w okolicach Gdańska – czerwiec 2021r

Właściciele domu podejrzewali że mają spuszczela pospolitego w więźbie dachowej domu oraz garażu.

Zauważyli objawy charakterystyczne dla żerowania spuszczela – owalne otwory oraz wysypującą się miałką mączkę. Dodatkowo znaleźli 2cm larwy spuszczela oraz spuszczela pospolitego w dorosłej postaci.

Firma DREVPOL przeprowadziła na zlecenie właścicieli analizę obiektu oraz szkodnika. Potwierdzono obecność spuszczela pospolitego i jako najlepszą metodę na zwalczanie spuszczela zalecono wykonanie fumigacji domu.

Właściciele potwierdzili zlecenie fumigacji domu. Zabieg trwał 12 dni i obejmował uszczelnienie i zgazowanie domu, następnie pomiary w trakcie gazowania i dogazowanie obiektu, oraz ostatecznie pomiary końcowe, odwietrzenie i ozonowanie. Spuszczel pospolity został skutecznie zlikwidowany.