Kołatek domowy

Kołatek domowy (Anobium punctatum) jest jednym z dwóch najgroźniejszych i jednocześnie najczęściej występujących drewnojadów na terenie Polski. Efektem jego żerowania jest kompletne zniszczenie drewna.

Kołatek domowy - chrząszcz

Kołatek żeruje głownie w drewnie liściastym, starszym mającym zazwyczaj powyżej 30 lat. Jest często pojawiającym się szkodnikiem drewna w obiektach takich jak kościoły, pałace, dwory, muzea, przy czym preferuje tutaj drewno najniższych partiach obiektów gdzie jest chłodniej a drewno jest wilgotniejsze.

Kołatek zeruje głownie w meblach, przedmiotach, ławkach, ramach obrazów, organach i mniejszych elementach, Spotkać go można jednak czasami także w drewnie więźby dachowej – tu głównie w obiektach zabytkowych.

Kołatek domowy przechodzi przez różne stadia rozwojowe w tym jaja, larwy, poczwarki, dorosłe chrząszcze. Kołatek rozmnaża się zazwyczaj w miesiącach ciepłych, a samica kołatka składa przeważnie 30-60 jaj. Kołatek larwa ma biało-kremową barwę i walcowate ciało.

Kołatek domowy – stadium larwy

Kołatek domowy zwalczanie

Zwalczanie kołatka domowego może odbywać się na kilka sposobów, w tym przez zastosowanie preparatów, fumigacji lub mikrofal.

Zwalczanie kołatka domowego przy użyciu preparatów ma miejsce wtedy gdy drewno jest w pełni dostępne i bez powłok. Zabieg zwalczania kołatka musi obejmować przygotowanie drewna przez oczyszczenie, w tym zeszlifowanie warstw zniszczonych przez szkodniki, a następnie wykonywana jest aplikacja preparatu.

Kołatek domowy zwalczanie - preparaty

Zwalczanie kołatka domowego przy użyciu fumigacji fosforowodorem PH3 następuje w przypadku gdy mamy do czynienia ze zwalczaniem kołata domowego w więźbach dachowych, obiektach z drewna, czy też w drewnie trudnodostępnym.

Zwalczanie kołatka domowego przez zastosowanie fumigacji standardowo obejmuje uszczelnienie obiektu gazoszczelną folią, zagazowanie, monitorowanie gazowania - kontrolne pomiary stężenia gazu i dogazowania/odgazowania obiektu (kościoły, obiekty dużych kubaturach), odwietrzanie, pomiary końcowe, ozonowanie.

Zwalczanie kołatka domowego gazem jest skuteczne wobec każdego stadium rozwojowego szkodnika.

Zwalczanie kołatka domowego - fumigacja

Zwalczanie kołatka domowego metodą fumigacji może nastąpić przy użyciu azotu. Metoda polega na umieszczeniu zaatakowanych obiektów w specjalnych opakowaniach foliowych i wypompowanie tlenu oraz wprowadzenie w jego miejsce azotu. Zastosowanie azotu (metoda Veloxy) do fumigacji dotyczy głownie małych obiektów, cennych często zabytkowych i pokrytych powłokami.

Kołatek domowy cennik gazowania

Gazowanie kołatka domowego podlega zawsze indywidualnej wycenie w zależności ustalonej dla danego obiektu technologii gazowania. W przypadku gazowania kołatka cena uwzględnia zakres uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego obiektu, rodzaj, kształt i kubaturę obiektu oraz dostęp do drewna czy metodykę gazowania.